تحقیق سيستمهای قدرت الكتريكي

تحقیق سيستمهای قدرت الكتريكي

تحقیق سيستمهای قدرت الكتريكي

تحقیق سيستمهای قدرت الكتريكي در حجم 44 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:

سكسيونر ارت :

سكسيونري است كه جهت زمين كردن ولتاژهاي ذخيره در تجهيزات به كار برده مي شود كه از يك طرف به سيم ارت پست و از طرف ديگر هنگام بستن به تجهيزات مجزا شده از سيستم وصل مي شود .

سيم هاي ارت دستي : مووقعي استفاده مي شود كه اگر بخواهيم بر روي يك دستگاه يا تجهيز تعميراتي انجام دهيم براي زمين كردن ولتاژ هاي ذخيره در آن دستگاه از آن استفاده مي كنيم و در جاهايي به كار برده مي شود كه سكسيونر ارت وجود نباشد .

فيوز كاتد : همان طور كه مي دانيم كليدهاي فشار قوي مثل بريكرها به وسيله رله هاي حفاظتي فرمان مي گيرند و موقعي كه  عيبي روي سيستم ايجاد شود و باعث قطع كليد مي شود و لي در ولتاژهاي پايين مثل ترانس 20KV چون استفاده كردن از رله هاي حفاظتي و بريكر ها مقرون به صرفه نيست از فيوز كاتد استفاده مي كنند كه برروي ترانس 20KV (قبل از سكسيونر ) قرار مي گيرد كه اگر فالتي بخواهد بر ترانس اعمل شود توسط اين فيوز ديده مي شود و به اصطلاح فيوز كاتد عمل مي كند (مي پرد) و باعث مي شود كه ترانس از مدار خارج شود .

تذكر : كليد MIN OIL : يعني كليدي كه داراي سطح روغن كفتري است (نسبت به كليدهاي گذشته) در اين كليد فقط مكانيزم قطع و وصل كليد داخل روغن قرار مي گيرد ولي در كليدهاي گذشته تمام مكانيزم كليد داخل روغن قرار داشت .

ديزل خانه

پانل ها :

پانل فرمان : در پانل فرمان آلارم هايي  به نام آلارم هاي طبيعي وجود دارد كه دائماً بايد روشن باشد و آلارم هاي ديگر آلارم هايي هستند كه در شرايط عادي خاموش مي باشند كه در صورت بروز عيب در ديزل روشن مي شود در اين پانل يك سلكتور وجود دارد به نام HEATING كه مربوط به هيتر است و در دو حالت يك كه هيتر روشن مي شود .

كليد Emergency : در صورت بروز عيب در ديزل و بر طرف نشدن اين عيب با كليد STOP يك ضربه كوچك به كليد EMERGENCY مي زنيم و ديزل ار از مدار خارج مي شود .

پانل مربوط به رادياتور و فن ها : كليد فرمان اين پانل دوخانه است .

  • حالت اتومات : به طور اتوماتيك و سر وقت معين مدار را قطع و وصل مي كند 2) حالت دستي : در حالت دستي كليدي دارد كه توسط اپراتور قطع و وصل مي شود .

پانل مربوط به ولتاژ : اين پانل ولتاژ و فركانس و آمپر و كيلو ولت را توسط يك كونتور (كنتور ) نشان مي دهد .

شارژر استارت باطري : اين شارژر دو دسته باطري دارد ، باطري استارت ، باطري كنترل، باطري كنترل در حالت عادي مدار فرمان را كنترل مي كند بر روي شارژر كليدي وجود دارد كه حالت هاي شارژر از نظر سرعت نشان مي دهد دو رديف سه تايي كليد قرمز بر روي ايسن شارژر وصل شده كه نشان دهنده هاي شارژر مي باشد و وضعيت شارژر در حالت عادي (از نظر كند يا سريع بودن) نشان مي دهند و اشكالات مربوط به شارژر را نمايان مي سازند .

ديزل ژنراتور : موتور اين ديزل شش سيلندر است اين موتور را باز ژنراتور كوپل شده و تشكيل ديزل ژنراتوررا مي دهد سيستم خنك كنندگي ديزل بر عهده فن و آب مقطر         مي باشد (لوله هاي آب مقطر سبز كمرنگ است) بر روي اين ديزل ژنراتور دما سنج هايي نصب شده اين دماسنج ها عبارتند از : دماسنجي كه دماي اتقا را نشان مي دهد ، دماسنجي كه دماي سيلندرها را تك تك نشان مي دهد .

دلايل بالا رفتن دماي دماسنج :

  • خارج شدن فن ها از مدار
  • خراب پمپ شدن آب مقطر
  • جاري نشدن آب مقطر در لوله ها

تذكر : يك فن بسيار قوي در قسمت بالاي ديزل ژنراتور قرار دارد كه دود و گاز خروجي ديزل را به محيط بيرون هدايت مي كند .

تانك خفه كن : اين تانك صداي ديزل را خفه مي كند - اگزوز آن محسوب مي شود - اين تانك در قسمت بالاي ديزل تعبيه شده كه در صورت نبود آن صداي ديزل بسيار زياد مي شود .

موتور آب مقطر : وظيفه آن موتور اين است كه در هنگام روشن شدن ديزل آب مقطر را به داخل ديزل هدايت مي كند يك درجه بندي بر روي اين موتور نصب شده كه فشار آب مقطر وارد شده به ديزل را نشان مي دهد .

تذكر : اگر آب مقطر بيش از حد باشد توسط لوله اي به نام سر زير آب مقطر مقداري اضافي آن خارج مي شود .

مخزن سوخت : اين مخزن به شكل استوانه و سوخت داخل آن گازوئيل است مقدار گازوئيل توسط نشان دهده مخزن سوخت مشخص مي شود .

مخزن آب مقطر:به شكل مربع و كمي كوچكتر از مخزن سوخت است مقدار آب مقطر و ضديخ موجود در آن توسط نشان دهنده اي مشخص مي شود اگر آب مقطر داخل مخزن بيش از گنجايش مخزن باشد يك منبع سر ريز آب مقطر در نظر گرفته شده كه اضافي به داخل آن مي ريزد .

پمپ گازوئيل : به دو صورت الكتريكي و دستي است در حالت الكتريكي گازوئيل مورد نياز با فشار دادن كليد پمپ الكتريكي به داخل منبع پمپ مي شود  در حالت دستي گازوئيل به كمك يك اهرم دستي چوبي بزرگ پمپ مي شود پمپ دستي در موراد زير به كار     مي رود : 1) سوختگي و خرابي پمپ الكرتيكي 2) قطع برق موتور .

تذكر :پمپ آب مقطر نيز مانند گازوئيل دو حالت دارد دستي و الكتريكي .

تذكر : يك شير تخليه در زير منبع مربوط گازوئيل وجود دارد كه در صورت وجود آب و املاح در گازوئيل مي توان آن ها را تخليه نمود .

هيترهاي ديزل خانه : اين هيتر ها كه براي گرم كردن محيط ديزل خانه در زمستان استفاده مي شوند  در فضاي بالاي ديزل خانه نصب شده است ساخت آلمان شرقي V.E.M مي باشند كه توسط كليدهاي OFF يا ON (موجود در پانل كنترل كننده هيتر) روشن يا خاموش مي شود .

ونتيلاتور : روغن داخل ديزل توسط لوله هايي به اين قسمت انتقال مي يابد و بعد از خنك شدن دوباره به داخل ديزل بر مي گردد به طور كلي ونتلاتور روغن را از نظر حركت كنترل مي كند .

آتش نشاني ديزل خانه : درهنگام كار ممكن است اتفاقي براي ديزل رخ دهد كه ديزل دچار آتش سوزي شود براي جلوگيري از آتش سوزي 6 كپسول CO2 در اين قسمت تعبيه تعبيه شده است در قسمت سقف ديزل مواد حساسي به دود يا حرارت نصب كردند در صورت بروز حادثه اهرم مخصوص آتش نشاني را آزاد مي كند و با آزاد شدن اهرم گاز CO2 از پمپ مربوط خارج شده و فرمان ورود گاز از پمپ به داخل ديزل صادر مي شود (در حالت عادي اين اهرم راه خروج گاز را مي بندد) و بعد از حادثه اهرم دوباره به حالت عادي بر مي گردد تا براي حادثه بعدي آماده شود .

تذكر : يك درجه بندي براي اندازه گيري فشار گاز در ابتداي محل نصب كپسولها وجود دارد كه فشار را بر حسب Mpa اندازه گيري مي كند .

باطري خانه

باطري هاي باطري خانه به قسمت هاي زير تقسيم مي شود

  • باطري هاي 48 ولت PLC : اين باطري تغذيه تلفن هاي PLC را بر عهده دارد كه تعداد آن 24 عدد است هر كدام از آن ها 2/2 ولت توليد مي كنند كه مجموعاً 48 ولت مي شود . سل هاي اين باطري ها مجزا از يكديگر مي باشند .
  • باطري هاي RTU : تعداد اين باطري ها 8 عدداست كه مجموعاً 48 ولت توليد مي كند اين باطري ها از باطري هاي PLC بزرگتر هستند و هر كدام از 4 سل تشكيل شده اند .

تذكر : هر خانه يك باتري را سل مي نامند .

  • باطري هاي مركز تلفن : اين باطري ها 4 عدد هستند كه هر كدام از آن ها 6 سل دارند و هر سل 2/2 ولت دارد كه مجموعاً 12 ولت مي باشند اين ها باتري با هم 48 ولت توليد مي كنند .
  • باطري هاي 125ولت : اين باطري ها مربوط به كل پست (رله ها مدار فرمان DC هاي كل پست  ) مي شود . تعداد اين باتري ها 56 عدد است مه هر كدام 2/2 ولت   مي كنند اين مجموعه از باطري 4 به طور سري با هم قرار مي گيرند كه هر كدام از آن ها سه سر دارند سر آند و كاتد كه با هم سري شده اند و يك سر نيز ميان آند و كاتد قرار مي گيرد و از اين سر آب مقطر را به داخل  باطري مي ريزد . يك درجه ماكسيموم و مينيموم روي باطري ها وجود دارد كه نشان دهنده ميزان آب مقطر باطري است .

تذكر : آب مقطر موجود در باطري ها بر اثرفعل و انفعالات شيميايي گاز هيدروژن آزاد   مي كند بنابراين يك فن در باطري خانه تعبيه مي كنند تا گازهاي حاصله را به خارج هدايت كند.

وسايل اندازه گيري موجود در باطري خانه :

الف : دماسنج : براي اندازه گيري دماي باطري خانه به كار مي رود .

ب: ولت سنج : براي انمدازه گيري ولتاژ دوسرباتري به كار مي رود .

ج: غلطك سنج : براي اندازه گيري غلظت آب مقطر به كار مي رود .

قسمت آتش نشاني ديزل خانه : در هنگام كار ممكن است اتفاقي براي ديزل رخ دهد كه ديزل دچار آتش سوزي شود براي جلوگيري از آتش سوزي 9 كپسول CO2 در اين قسمت در نظر گرفته شده است در قسمت سقف ديزل مدادي حساس به دود يا حرارت نصب كردند كه در صورت بروز حادثه (در حالت عادي اين اهرم راه خروج گاز را مي بنند) اهرم مخصوص آتش نشاني را آزاد مي كند و با آزاد شدن اهرم گاز CO2 از پمپ مربوط خارج شده و فرمان ورود گاز از پمپ به داخل ديزل صادر مي شود (در حالت عادي اين اهرم راه خروج گاز را مي بندد) بعد از حادثه دوباره اهرم به حالت عادي بر مي گردد تا براي حادثه بعدي آماده باشد .

تذكر : يك درجه بندي براي اندازه گيري فشار گاز در ابتداي محل نصب كپسول ها وجود دارد كه فشار گاز را بر حسب Mpa اندازه گيري مي كند .

رله ها

رله ها : اصولاُ براي تحويل بدون وقفه انرژي به مصرف كننده سيستم قدرت بايد مستقراً فعال نگه داشته شود اين استقرار فعاليت به دو روش زير بر آورده مي شود 1- به وسيله طراحي ، تعميرات و نگهداري اجزاي سيستم ، به نحوي كه از وارد آمدن آسيب به آن ها جلوگيري نمايد بايد توجه داشت كه ملاحظات اقتصادي حد معيني را براي طراحي و تعميرات به منظور فوق مجاز مي شود .2- كنترل و به حداقل رساندن اثرات و نواقص و اشكالاتي كه درسيستم پيش مي آيد ، اين توسط تجهيز سيستم قدرت با رله هاي حفاظتي مناسب صورت مي گيرد . رله هاي حفاظتي يكي از صنعت هاي مهم درجه كننده كار مستمر و بدون وقفه سيستم مي باشد .

رله ديسانس : اينرله براي حفاظت خطوط انتقال به كار مي رود كه از قسمت هاي زير تشكيل شده 1- رله جهت ياب 2- رله امپدانس كم 3- رله زماني 4- رله جريان زياد

رله ديستانس برا اساس سنجش فاصله يا به عبارت ديگر امپدانس حاصل ايجاد مي كند و هر رله ديستانس داراي سه محدوده عملكرد مي باشد كه با باز وهاي Z3,Z2,Z1   نشان داده مي شود.

رله اتصال زمين : وظيفه اصلي اين رله تشخيص و بروز هر گونه اتصالي پين هر كدام از فازها با زمين و يا دو فاز و سه فاز با زمين مي باشد .

رله ولتاژ مانيتورينگ :  رله اي است وقتي قطع مي شود رل عمل نموده و اعلام مي دارد كه خط قطع و ولتاژ صفر مي باشد و از لحاظ حفاظتي عمل فازي انجام نمي دهد و تنها نمايان قطع و لتاژ مي باشد . چه  به صورت تريپ روي خط ظاهر مي شود و چه فرمان دستي روي خط صادر مي شود رله فوق عمل مي كند .

رله آند رولتاژ : اين رله نيز مانند رله ولتاژ زماني تورينگ براي حفاظت خطوط انتقال به كار مي رود اگر ولتاژ به صورت ناگهاني افت شديد پيدا كند يا صفر گردد اين رله عمل     مي كند و ولتاژ از لحاظ بهره برداري به سه صورت ظاهر مي گردد. ولتاژ عادي كه تغييرات ولتاژ تا 2+% قابل قبول است افت ولتاژهاي غير قابل تحمل ولتاژ بحراني افزايش 5% و كاهش 1% مي باشد و ولتاژ غير قابل تحمل كاهش بيش ار 10 % مي باشد .